Gerilim tipi baş ağrısı

Çoğu kişi gerilim baş ağrısını yaşamıstır. Gerilim tipi baş ağrısı en sık görülen baş ağrısıdır. Hastaların çoğunda, sadece ara sıra ortaya çıkar. Gerilim baş ağrısı genellikle bütün kafa etkiler, sıkıcı ve baskıcı olur. Yoğunluğu genellikle hafif ile orta arasında, bu yüzden çok can sıkıcı olarak algılanmamaktadır ve günlük yaşamda ciddi bir şekilde etkilemez. Gerilim tipi baş ağrısında migrene tipik bulantı ya da ışığa ve gürültüye duyarlılık gibi belirtileri bulunmaz. Birçok hasta dar bir kapak, bant ya da şapka takmış gibi hissederler . Gerilim baş ağrıları genellikle fiziksel aktivite sırasında hafifler. Temiz havada daha iyi olur. Gerilim baş ağrısı süreleri çok farklı olabilir. Sadece yarım saat ama hatta birkaç güne kadar sürebilir.

Gerilim tipi baş ağrısı kendisini nasıl belirtir?

Bir epizodik birde kronik bir şekli vardır. Kronik gerilim tipi baş ağrısında semptomlar 3 ay arka arka 15 gün den fazla olur. Epizodik formunda, baş ağrının gün sayısı azdır. Sadece kronik gerilim tipi baş ağrısında hafif bir mide bulantısı ya da bir ışık veya ses hassasiyeti olabilir . Kusma veya fiziksel aktivite de acı artışması olmaz. Bu semptomlar bir migren karakteristiği dir.

Epizodik baş ağrısı çok yaygındır . Genellikle hayat kalitesini etkilemez ve basit analjeziklere iyi yanıt verir. Kronik gerilim tipi baş ağrısı ancak çok nadirdir ve hemen hemen her zaman daha önceki epizodik formundan gelişir . Kronik gerilim baş ağrısı için önemli bir risk faktörü ağrı kesicilerin düzenli ve sürekli kullanılmasıdır . Tanı ve tedavi için ağrı kesicilerin aşırı kullanıp kullanılmadığını öğrenmek.

Kronik gerilim baş ağrısında genetik faktörler yer alıyor ve ailelede bulunursa kişisel risk üç kat artıyor. Epidemiyolojik çalışmalara göre kronik gerilim baş ağrısı hastalarda depresyon, panik atak ya da anksiyete bozuklukları baş ağrısı olmayanlara göre istatistiksel olarak daha çok . Bağlantı tam olarak belli değil . İlk olarak, depresyon da baş ağrısı riskini artırır . Öte yandan, sık sık baş ağrısı depresyona yakalanma riskine yaşamkalitesinin bozulması ile yol açar.

Özel bir tanı sorunu sık görülmektedir: gerilim baş ağrısının ve migrenin aynı anda bulunması. Bu durumlarda bir hafif baş ağrısı gerçekten bir gerilim baş ağrısımı yoksa hafif bir migren krizi olup olmadığı genellikle anlaşılmıyor. Bu konuda baskıcı mat olarak bilateral hissettilen baş ağrısı saatler sonra migren atağına oluşursa ve migrene özel ilaçların kullanımı ( triptanlar ) , genellikle gerilim tipi baş ağrısına hiçbir etkisi yokken, burada etkisini gösteriyor ve migren atağı olduğu anlaşılıyor.

Gerilim tipi baş ağrısının nedeni nedir?

Gerilim baş ağrısının ortaya çıkması, yaygın bir hastalık olmasına rağmen, şu ana kadar henüz netleşmemiştir. Bu baş ağrı tipine çeşitli nedenler olabilir ve sonuçta yukarıda açıklanan hepsi gerilim tipi baş ağrısı gibi görünebilir. Boyun kaslarında artan bir gerilim beyindeki ağrı merkezlerinin hassasiyetinin artmasına neden olur. Muhtemelen kaslarda değişiklikler yoktur.

Santral ağrı merkezleri yapılarında değişikliklere uradıysa, gerilim tipi baş ağrısının tedavisi zorlaşıyor. Oluşan kas gerginliği mekanizmaları daha da yoğunlaştırır. Mekanizmaları ancak tehlikeli olmadığı kabul edilir ve fiziksel aktivetelere başlanır.

 

Zurück